Widne - historia

      Majątek ziemski położony na północ od miasta Prużana obok wsi Krasne.
Pod koniec XVIII wieku był siedzibą rodziny Sawickich. Na przełomie XVIII i XIX wieku znalazł się w rękach rodziny Andrzejkowiczów.
      Do 1834 roku właścicielem Widnego był Józef Andrzejkowicz, syn Ignacego i Karoliny z Bronikowskich. Józef umiera 4 grudnia 1834 roku i majątek Widne przechodzi w ręce jego syna Józefa Jerzego Karola Jana (syn Józefa i Justyny z Pocępiów/Kowalewiczów).
      Józef Jerzy Karol Jan gospodaruje i zarządza majątkiem do 29 lipca 1899 roku kiedy to umiera na zapalenie płuc.
      Kolejnym właścicielem zostaje Rumuald Andrzejkowicz, syn Józefa Jerzego Karola Jana i Jadwigi Teresy z Bielskich. Romuald włada majątkiem do roku 1920 kiedy to w czasie wojny polsko-bolszewickiej zostaje internowany przez bolszewików i wywieziony na wschód.
      W październiku 1920 roku majątek Widne jako opuszczony zostaje wzięty pod zarząd państwowy przez Nadleśnictwo Szereszewskie. W czasie trwania zarządu państwowego majątek Widne był czasowo zajęty dla zakwaterowania kolumny roboczej 78 p.p.
      We wrześniu 1921 roku Romuald wraca z niewoli bolszewickiej i czyni starania o zwrot majątku. Udaje mu się to i zarząd państwowy zostaje zniesiony a majątek wraca w ręce Romualda.
      Romuald Andrzejkowicz umiara śmiercią samobójczą 29 czerwca 1930 roku. Ponieważ umarł bezpotomnie nie było bezpośredniego spadkobiercy.
      19 czerwca 1930 roku Sąd Powiatowy w Szereszewie wezwał spadkobierców Romualda Buttowt-Andrzejkowicza "ażeby w ciągu 6 miesięcy zameldowali swoje prawa do pozostałego po nim spadku".
      Spraw sądowych o nabycie spadku było kilka i ostatecznie w 1937 roku sąd w prawach do spadku zatwierdził:

      W okresie 1930 - 1937 majątkiem zarządzał mój dziadek - Aleksander Antoni Andrzejkowicz, a przed wybuchem wojny stał się on jedynym właścicielem majątku Widne.
      Był on jednocześnie ostatnim właścicielem majątku Widne z rodu Andrzejkowiczów. Aresztowany 13 grudnia 1944 roku, został osadzony w "Białym więzieniu" w Prużanie. Dalszy jego los nie jest znany.
A sam majątek został znacjonalizowany przez państwo sowieckie.

Tak zakończyła się historia majątku ziemskiego Widne, który w rodzinie Andrzejkowiczów był przez prawie 200 lat!

                                                                                                                                        do góry