Prużana    (  Пружаны  )

      Prużana - miasto powiatowe obwodu brzeskiego. Położona na rzece Muchawiec (basen Zachodniego Bugu) w odległości 89 km na północny wschód od Brześcia,
13 km od dworca kolejowego Oranczyce (na trasie Baranowicze-Brześć).
Węzeł tras samochodowych na Brześć, Wysokie, Berezę, Słonim, Kobryń.
      Jatki w centrum Prużany Pierwsze wzmianki o Prużanie pochodzą z drugiej połowy XV wieku. Początkowo osada istniała pod nazwą Dobuczyn. Prawa miejskie już jako Prużana otrzymała w 1588 roku z rąk królowej Anny Jagiellonki. Ona też ustanowiła dla miasta herb w postaci wijącego się węża trzymającego w paszczy dziecko.
      Jatki w centrum Prużany Przez wieku zmieniali się właściciele Prużany, miasto się rozrastało, a w samym mieście przybywało mieszkańców.
W II Rzeczypospolitej Prużana były stolicą powiatu województwa poleskiego.
      Według informacji Księgi Adresowej Polski z 1930 roku:
Prużana to miasto powiatowe, siedziba sądu grodzkiego, sąd okręgowy Grodno.
6 332 mieszkańców.
Władze i urzędy państwowe i samorządowe:

 • Starostwo Powiatowe
 • Komenda powiatowa policji państwowej
 • Urząd skarbowy podatków i opłat
 • Kasa skarbowa
 • Powiatowy urząd ziemski
 • Urząd skarbowy podatków i opłat
 • Powiatowy komitet nadawczy i komisja uwłaszczeniowa
 • Państwowy zarząd drogowy
 • Inspektorat szkolny
 • Nadleśnictwo państwowe
 • Magistrat
 • Wydział powiatowy
Kościoły i szkoły:
 • 1 kościół rzymsko-katolicki
 • 2 cerkwie
 • 1 synagoga
 • Gimnazjum państwowe
 • Seminarjum nauczycielskie
Instytucje:
 • Szpital powiatowy
 • Powiatowa kasa chorych
Związki zawodowe i stowarzyszenia:
 • Związek kupców
 • Związek rzemieślników
 • Oddział kresowego związku ziemian
 • Stowarzyszenie osadników
 • Związek polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych

Helena Rabczyńska
Prużana w prasie z 1934 roku (Gazeta Poleska).Zobacz też:

Prużana w obiektywie
Kościół w Prużanie
Cmentarz w Prużanie