Kościół Rzymsko-Katolicki


pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Prużanie

      Historia parafii w Prużanie ma swój początek w 1522 roku kiedy to zbudowano drewniany kościół, który potem spłonął.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny W 1857 roku rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła w centrum miasta. Jednak kościół nie został ukończony. Po powstaniu Styczniowym nastąpiła konfiskata przez Rząd Rosyjski i przebudowa na cerkiew prawosławną (Cerkiew prawosławna św. Aleksandra Newskiego).
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny W 1881 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła, którą ukończono 29 IX 1883. Rok później 8 IX 1884 roku nastąpiła uroczysta konsekracja kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P., św. Anny i św. Karola Boromeusza przez biskupa Diecezji Wileńskiej Karola Hryniewickiego.
      Kościół w dobrym stanie przetrwał II wojnę światową. Dopiero nastanie władzy sowieckiej przyczyniło się do dewastacji kościoła.
Najpierw 17 XII 1944 roku aresztowany i zesłany na sybir zostaje ksiądz wikariusz Kazimierza Świątek (późniejszy kardynał Diecezji Pińskiej). Następnie 26 IV 1946 roku proboszcz parafii, ks. Antoni Rojko zmuszony zostaje do wyjazdu do Polski.
Na koniec 2 III 1948 roku kościół zostaje zamknięty i opieczęetowany przez wladze administracyjne. Dewastacja kościoła rozpoczęła się 19 IV 1951 roku, kiedy to wladze powiatowe przeznaczyły budynek kościoła na "dom kultury socjalistycznej". Wyposażenie kościoła zostało zniszczone lub rozkradzione.
      Dopiero początek lat 90-tych XX wieku dzięki determinacji parafian, a szczególnie Pana Stanisława Lickiewicza - starosty i kościelnego pojawiła się nadzieja na odnowienia parafii.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 4 VIII 1991 roku oficjalnie rozpoczął posługę duszpasterską ks. Edward Łojek.
2 XII 1991 roku władze zezwoliły na odprawianie Mszy św. w niedzielę w godzinach 10-14.
8 XII 1991 roku w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Mayii Panny i II Niedzielę Adwentu odprawiona została pierwsza Msz św. w której uczestniczyło ponad 300 wiernych.
1 II 1993 roku nastąpiło oficjalne i całkowite przekazanie budynku kościoła wspólnocie katolickiej w Prużanie.
6 II 1993 roku, z racji oddania kościoła, odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana, której głównym celebrantem był J.E. Ks. Arcybiskup Kazimierz Świątek (ten sam, którego włądze sowieckie jako wikarego aresztowały w Prużanie w 1944 roku).
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Lata 1993 - 1998 to okres ciężkiej pracy nad przywróceniem wyglądu budynku kościoła do stanu sprzed 1946 roku.
14 VIII 1998 roku J.E. Ks. Kardynał Kazimierz Świątek dokonał uroczystej rekonsekracji świątyni.
      Kolejni proboszczowie w powojennej historii parafii prużańskiej:

  • do 1946 - ks. Antoni Rojko
  • 1991 - 2005 - ks. Edward Łojek CM
  • 2006 - 2015 - ks. Robert Iskrzycki CM
  • od 2015 - ks. Jan Ignat Solomon


Zobacz też:

Cmentarz w Prużanie
Prużana