Kontakt

      Jeżeli możesz pomóc w identyfikacji osób ze zdjęć lub posiadasz inne informacje o  rodzinie Andrzejkowiczów bardzo proszę o kontakt.

                                                                                               J a c e k   P i e t r z a k

                 
email  .........................  a n d r z e j k o w i c z @ z g i e r z . e uFormularz


  Imię i Nazwisko:
  

  E-Mail:
  

  Treść wiadomości: