Aleksander Andrzejkowicz w mundurze

wstecz

Pierwszy z prawej to dziadek Aleksander Andrzejkowicz. Pozostałe dwie osoby nie są mi znane.
Sądząc z napisu Prużana PKU to może Prużańska Komenda Uzupełnień od 3 X 1938 do 30 X 1938.

Aleksander Andrzejkowicz

wstecz

Aleksander Andrzejkowicz

wstecz