Zdjęcia

wstecz

Dwa oddzielne zdjęcia zrobione w tym samym miejscu. Z lewej Borys a z prawej jego brat Aleksander Andrzejkowicz
Data i miejsce nieznane.

Aleksander Andrzejkowicz

wstecz