Aleksander Andrzejkowicz w Zagórzu

wstecz

Zdjęcie wykonane w Zagórzu w 1931 roku. Na zdjęciu dziadek Aleksander Andrzejkowicz (trzeci od lewej) ze znajomymi.

Aleksander Andrzejkowicz

wstecz