Inne dokumenty

wstecz

Świadectwo ukończenia siedmio-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Prużanie z 1935 roku.
Świadectwo należało do mojej babci.

Aleksander Andrzejkowicz

wstecz