Aleksander Andrzejkowicz - dokumenty

wstecz

Dowód osobisty wydany przez Starostę Morskiego w roku 1934.

Aleksander Andrzejkowicz

wstecz