Dokumenty dziadka
Aleksandra Andrzejkowicza

      Po dziadku Aleksandrze Andrzejkowiczu pozostało mi niewiele dokumentów. Poniżej przedstawiam ich kopie.

Dowód osobisty

Aleksander Andrzejkowicz

Dowód osobisty wydany w Rumii (obecnie dzielnica Gdyni) w roku 1934.

powiększProtokół aresztowania

Aleksander Andrzejkowicz

Protokół aresztowania dziadka Aleksandra Andrzejkowicza z dnia 13 XII 1944 roku.powiększŚwiadectwo pracy z 1924 roku.

Aleksander Andrzejkowicz

Świadectwo pracy z 1924 roku.

powiększ