Helena Rabczyńska

      Helena Rabczyńska była jedną z osób, które wspólnie z moim dziadkiem, Aleksandrem Andrzejkowiczem odziedziczyły po Romualdzie Andrzejkowiczu majątek "Widne" położony nieopodal Prużany.
      Urodziła się 12 sierpnia 1877 roku w Piatigorsku. Była córką Jana i Florentyny.
Jej matka to Florentyna Turczanowska z Andrzejkowiczów, córka Józefa i Melanii Andrzejkowiczów, urodzona 4 stycznia 1844 roku w majątku Syczówka koło Prużany, zmarła w Wilnie 28 marca 1920 roku.
      Helena Rabczyńska na początku XX wieku mieszkała w Andrzejowiczach w powiecie Wołkowyskim. W latach 20-tych i 30-tych mieszkała w Wilnie.
Tuż przed wybuchem wojny w roku 1937, w jednym z dokumentów, jako miejsce zamieszkania zadeklarowała Plebanię w Giełczynie, poczta Wizna, powiatu Białostockiego.
      Po wojnie wraz z synem, księdzem Wacławem Rabczyńskim ostatecznie osiadła w Wasiłkowie, gdzie zamarła 31 grudnia 1968 roku. Pochowana została na tamtejszym cmentarzu.
      Helena Rabczyńska pochodziła z zamożnego szlacheckiego domu Buttowt-Andrzejkowiczów. Była malarką, świetnie grała na fortepianie. Najbardziej znanym jej obrazem jest kopia cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej (Oryginał tego cudownego i historycznego obrazu został wywieziony do Rosji przez duchownego prawosławnego, proboszcza cerkwi wasilkowskiej Siergieja Leiniewicza, przed okupacją niemiecką w roku 1915) znajdująca się w Sanktuarium Świętej Wody.

Helena Rabczyńska
Nagrobek Heleny Rabczyńskiej na cmentarzu w Wasiłkowie.
Zdjęcie wykonano we wrześniu 2021 roku.


Helena Rabczyńska
Epitafium poświęcone Helenie Rabczyńskiej umieszczone na jej nagrobku.


                                                                                                                                        do góry