Zofia Antonina Czerska   z d. Andrzejkowicz

      Zofia Antonina urodziła się 12 czerwca 1859 roku w Prużanie.
Była pierwszym dzieckiem Henryka Andrzejkowicza i Jadwigi Teresy z Bielskich.
Zofia miała cztery młodsze siostry: Teodozję Julię, Marię Michalinę, Konstancję Melanię i Leontynę Zuzannę oraz przyrodniego brata - Romualda Andrzejkowicza.
      Prawdopodobnie po śmierci ojca Henryka odziedziczyła majątek Czarne Łozy.
13 lutego 1879 roku w Prużanie wychodzi za mąż za warszawskiego kupca Saturnina Czerskiego. Nie doczekawszy się potomstwa, Saturnin zmarł 26 czerwca 1890 roku w Czarnych Łozach, pochowany został na cmentarzu w Prużanie. Jego nagrobek zachował się do dnia dzisiejszego.
Zofia Antonina Czerska mieszkała w majątku Czarne Łozy do wybuchu II wojny światowej. Po po wkroczeniu bolszewików jej dalszy los jest nieznany.
      Po zakończeniu wojny zabudowania majątku Czarne Łozy zostały zrównane z ziemią, a teren zaorany przez spychacze. Dzisiaj nie ma po nim śladu.

Zofia Czerska
Zofia Czerska (z d. Andrzejkowicz)
zdjęcie ze zbiorów Adama Gryff-Kellera


Saturnnin Czerski


Saturnnin Czerski
nagrobek na prużańskim cmentarzu.
zdjęcie wykonane w 2017r.


Czarne Łozy

Czarne Łozy dzisiaj
nie ma śladu po dawnych zabudowaniach.
zdjęcie wykonane w 2017r.


Czarne Łozy

Czarne Łozy dzisiaj
nie ma śladu po dawnych zabudowaniach.
zdjęcie wykonane w 2017r.


Czarne Łozy

Czarne Łozy dzisiaj
nie ma śladu po dawnych zabudowaniach.
zdjęcie wykonane w 2017r.


Czarne Łozy

Czarne Łozy
na mapie z 1931 roku.


                                                                                                                                        do góry