Romuald Andrzejkowicz

      Romuald Andrzejkowicz urodził się 7 lutego 1877 roku w majątku Widne powiatu prużańskiego. Był synem Józefa Jerzego Karola Jana AndrzejkowiczaJadwigi Teresy z Bielskich.
Romuald miał cztery siostry przyrodnie z pierwszego małżeństwa matki - Zofię Antoninę, Teodozję Julię, Konstancję Melanię i Leontynę Zuzannę.
Piąta siostra - Maria Michalina zmarła przed jego narodzeniem.
Po śmierci ojca w lipcu 1899 roku stał się właścicielem majątku "Widne". W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku Romuald Andrzejkowicz został internowany i uprowadzony przez bolszewików do Rosji.
W październiku 1920 roku jego majątek, jako opuszczony został wzięty pod zarząd państwowy przez Nadleśnictwo Szereszewskie.
Po powrocie z niewoli we wrześniu 1921 roku Romuald starał się o odzyskanie majątku "Widne". Ostatecznie, nie bez problemów, w lutym 1924 roku zarząd państwowy nad majątkiem rodowym został zniesiony i powrócił on we władania Romualda.
Romuald Andrzejkowicz do końca życia był kawalerem, zmarł śmiercia samobójczą 29 czerwca 1930 roku w swoim majątku. Pochowany został na cmentarzu w Prużanie. Jego nagrobek zachował się do dnia dzisiejszego.

Romuald Andrzejkowicz

                                                                                                                                        do góry